Protokoll fra møte i valgstyret

Senja valgstyre hadde møte den 5. mars. Protokoll fra møtet kan du lese her: Møteprotokoll SenjaValgstyre 2019 03 05

Valgstyret består av:
Roar Åge Jakobsen (leder), Grethe Sebulonsen (nestleder) Hildegunn Simonsen, Gunnleif Alfredsen, Jon Kvistad, Margareth Edvardsen, Gunnar Magnus Torgersen, Fred O. Flakstad og Anne Britt Fallsen