Valglister til kommunestyrevalget 2019

Se også Valglister og kandidater 2019 på valg.no


Under er de opprinnelige listeforslagene


Totalt 9 partier har ved fristens utløp 1. april levert inn listeforslag til høstens kommunevalg til Senja kommune. Høstens kommune- og fylkestingsvalg er 8. og 9. september. 

Etter valglovens § 6-6 legges listene ut til offentlig ettersyn, og kan sees ved å klikke på partienes navn nedenfor.

På de fleste listene er det kumulert inntil fire personer. Dette fremkommer ved at navnene er uthevet med fet skrift eller store bokstaver. Hensikten med kumulasjonen er å øke bestemte kandidaters sannsynlighet for å bli valgt

Tilbakemeldinger, merknader etc på valglistene gis til;

Lenvik kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes eller postmottak@lenvik.kommune.no