Valglister

Totalt 9 partier har ved fristens utløp 1. april levert inn listeforslag til høstens kommunevalg til Senja kommune. Høstens kommune- og fylkestingsvalg er 8. og 9. september. 

Etter valglovens § 6-6 legges listene ut til offentlig ettersyn, og kan sees ved å klikke på partienes navn nedenfor.

På de fleste listene er det kumulert inntil fire personer. Dette fremkommer ved at navnene er uthevet med fet skrift eller store bokstaver. Hensikten med kumulasjonen er å øke bestemte kandidaters sannsynlighet for å bli valgt

Listeforslag for Arbeiderpartiet 2019

Listeforslag for Fremskrittspartiet 2019

Listeforslag for Høyre 2019

Listeforslag for Kristelig Folkeparti 2019

Listeforslag for Miljøpartiet De Grønne 2019

Listeforslag for Senjalista 2019

Listeforslag for Senterpartiet 2019

Listeforslag for Sosialistisk Venstreparti 2019

Listeforslag for Venstre 2019

Tilbakemeldinger, merknader etc på valglistene gis til;

Lenvik kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes eller postmottak@lenvik.kommune.no