Fellesnemnda har møte 10. april

Den 10.april er det møte i Fellesnemnda. Det er mange saker til behandling, blant annet hvilken nærdemokrati modell Senja kommune skal ha. Fellesnemnda skal også sammen med Distriktssenteret jobbe videre med visjon og verdier for Senja kommune. Innkalling og sakspapirer finner du her i Tranøy kommune sin møtekalender: Sakspapirer Fellesnemnda 10.april 2019