Åpne folkemøter

I mai gjennomføres det en ny runde med åpne folkemøter for innbyggere i fremtidige Senja kommune. Det blir ett møte i hver av dagens fire kommuner.

Alle folkemøtene starter kl. 18.00 og avsluttes kl. 20.00.

Dato og sted;
• 8. mai – Løven ungdomshus, Gryllefjord
• 9. mai – Breidablikk samfunnshus, Skaland
• 15. mai – kommunestyresalen, Lenvik rådhus
• 20. mai – samfunnshuset, Vangsvik

TEMA FOR FOLKEMØTENE
• Ordfører ønsker velkommen
• Hvordan går det med kommunesammenslåingen?
• Nærdemokrati i Senja kommune
• Kommuneplan samfunnsdel – Visjon, verdier og fokusområder for Senja kommune

Enkel bevertning.