Fotokonkurranse

I forbindelse med utarbeidelsen av kommuneplan samfunnsdel trenger vi flotte bilder fra hele Senja kommune som vi kan bruke i planen. Senja2020 inviterer derfor til en fotokonkurranse med tema  «Vi  er  Senja kommune»

Sendt inn foto fra ditt lokalsamfunn som illustrer at Senja kommune er:

  • Barnas kommune
  • Et godt sted å leve hele livet
  • Utviklingsmotor i Nord-Norge
  • En kompetent, omstillingsdyktig og offensiv organisasjon
  • Senjasamfunnet tar et globalt ansvar

Frist: 1. juni 2019. Bilder sendes på e-post til elin.byberg@senja.kommune.no

Blant alle innsendte bidrag vil det bli trukket ut gavekort i premie.