Lokal kunstner lager ordførerkjede

Den lokale edelsmeden og smykkedesigneren Ina Gravem Johansen fra Kårvikhamn har fått oppdraget med å lage ordførerkjedet for Senja kommune.

Det nye ordførerkjedet skal være klart og overlevert til prosjektet innen 1. oktober. Det vil da kunne brukes når Senja kommunes første kommunestyre skal konstitueres og ordfører velges.

Ett eget delprosjekt i Senja2020 har vært medvirkende i prosessen med utvelgelsen av hvem som skulle tildeles oppdraget. Selve tilbudsprosessen ble håndtert av ett eksternt firma, men delprosjektet hadde på forhånd satt en del krav til leveransen.

Vi ønsket en lokal leverandør av ordførerkjedet for Senja kommune og sendte forespørsel om å delta i konkurransen til fire mulige leverandører i området, sier leder av delprosjektet Åsta Sortland. Delprosjektet har tidligere hatt ansvaret for prosessen med å velge kommunevåpen for den nye kommunen, og selvsagt vil dette være det mest sentrale elementet i ordførerkjedet.

Det var også viktig at man skulle finne spor av de fire gamle kommunene i ordførerkjedet –enten i form av de gamle kommunevåpnene eller ved andre symboler som kjennetegner de, slik som Kveita i Tranøy, årene i Lenvik, fjellene til Berg eller ankerkors i Torsken, sier Sortland, som er fornøyd med valget av leverandør.

Andre krav som ble satt var av mer praktiske årsaker, slik som at kjedet skulle utformes slik at det ville henge stabilt og naturlig under bruk, og at det burde benyttes et materiale som ikke krevde hyppig rengjøring. I Gravem Johansens tilbudsbeskrivelse fremgår det at ordførerkjedet lages i vanlig smykkesølv, noe som ved korrekt oppbevaring vil gi minimalt vedlikeholdsbehov.

Ordførerkjedet vil bli totalt 120 cm langt, og kommunevåpenet til Senja kommune vil emaljeres med farget glassemalje, som er en vanlig teknikk å benytte i ordførerkjeder. Denne formen for emaljering gir klare farger og det mest eksklusive uttrykket innen emaljering.

Det var satt en kostnadsramme for anskaffelsen på kr 150 000,- ekskl. mva. og tilbudet fra Ina Gravem Johansen var på kr 100 000,-.

Ina Gravem Johansen er godt i gang med arbeidet med å lage Senja kommunes ordførerkjede. Foto: Ina Gravem Johansen