Utvidet frist på høring – Kommuneplanens samfunnsdel 2020–2032

Ny frist for merknader er satt til 6.september 2019. Innspill og merknader merkes med «Kommuneplanens samfunnsdel Senja kommune 2020–2032».

Merknader/innspill til kommuneplanens samfunnsdel sendes Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik eller til postmottak@tranoy.kommune.no.

Fellesnemnda for etablering av ny kommune, Senja kommune, har på delegert myndighet som interkommunal planmyndighet av kommunestyrene i Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy, vedtatt følgende i sak 39/19 den 19.06.19:

  1. Kommuneplanens samfunnsdel for Senja kommune 2020 – 2032 baseres på visjonen: «Et hav av muligheter – sammen skaper vi en robust, livskraftig og attraktiv bo- og næringskommune».
  2. Verdiene «raus – framoverlent – bærekraftig» skal bidra til at vi lyktes med vår visjon for Senja kommune.
  3. Kommuneplanens samfunnsdel for Senja kommune 2020 – 2032, sist rev. 7.06.19 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl § 11-14.

Foto: Therese Kildahl