I høst etableres lokalutvalgene i Senja kommune.

Fellesnemnda har vedtatt at det skal etableres 8 lokalutvalg i Senja kommune. Lokalutvalgets formål er å
 styrke lokaldemokratiet, engasjement og god samfunnsutvikling i nye Senja kommune.

Nærdemokrati – Senjamodellen

Senja 2020 inviterer lag og foreninger til folkemøte og stiftelsesmøte i hvert av de 8 lokalutvalgene. Der vil medlemmer til utvalgene velges. Jørn Aarsland (Torsken kommune) og Dag Rydmark (Tranøy kommune) skal lede arbeidet med etablering og drifting av lokalutvalg.

Lokalutvalgenes formål er å styrke lokaldemokratiet, å engasjere og å bidra til god samfunnsutvikling i nye Senja kommune. For å utvikle en Senja-modell for nærdemokrati, ble det for to år siden opprettet ei egen faggruppe. Herbjørg Valvåg har ledet arbeidet. Modellen for nærdemokrati og vedtekter er nå vedtatte i Fellesnemnda. Aarsland og Rydmark skal sette dette ut i livet. Utvalgene skal bestå av fem til sju medlemmer, altså skal mellom 40 og 56 innbyggere i Senja kommune ta plass i de åtte utvalgene. Det er et mål om å ha god geografisk spredning og at hvert utvalg har ungdomsrepresentant.

Folkemøter lokalutvalg

Fra medio september gjennomføres 8 informasjons- og stiftelsesmøter for lokalutvalg
i nye Senja kommune på følgende steder: 

o          17.9:    Lokalutvalg 1: Rossfjord

o          19.9:    Lokalutvalg 6: Medby

o          24.9:    Lokalutvalg 7: Stongelandseidet

o          26.9:    Lokalutvalg 3: Gibostad

o          01.10:  Lokalutvalg 5: Skaland

o          03.10:  Lokalutvalg 4: Senjahopen

o          07.10:  Lokalutvalg 2: Finnsnes

o          15.10:  Lokalutvalg 8: Vesterfjell