Innbyggerundersøkelse om reiselivet i Senjaregionen

 

Kommunene i Senjaregionene ønsker en reiselivsnæring som gir positive effekter for lokalsamfunnene.

Alle kommunene deltar derfor i Visit Senjaregionen sitt arbeid for at regionen skal få Innovasjon Norges merke for «bærekraftig reisemål». I forbindelse med prosessen skal det gjennomføres flere undersøkelser. En av undersøkelsene går ut på å avdekke innbyggernes meninger om turismen.

Du finner lenke til undersøkelsen her; https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5377821&sid=NWvCdsbavH

Din mening er viktig for oss, så vi håper du tar deg tid. Undersøkelsen tar 3-5 minutter, og du svarer anonymt.