Informasjon om NAV kontorsammenslåing

Fra 01.10.19 samlokaliseres NAV kontorene Sørreisa, Tranøy, Berg, Torsken og Lenvik på Finnsnes

Fra 01.01.20 etableres Senja kommune og Sørreisa inngår vertskommuneavtale med Senja for NAV tjenester. Det betyr at alle NAV kontorets tjenester utføres fra NAV kontoret i Bygården 2.etg på Finnsnes fra 01.10.19 . Timeavtaler kan bookes hver dag mellom kl. 0830-1430.

Kontoret er åpent for drop in mandag-tirsdag – torsdag og fredag fra kl 1200-1400

NAV har åpent i Sørreisa kommunehus hver torsdag fra kl 1100-1400

NAV.no er åpent 24 timer i døgnet: www.nav.no NAV kontaktsenter: Tlf 55 55 33 33