Velkommen til folkemøte/stiftelsesmøte for lokalutvalgene!

Fellesnemda har vedtatt at det skal etableres 8 lokalutvalg i Senja kommune. Lokalutvalgets formål er å styrke lokaldemokratiet, engasjement og god samfunnsutvikling i nye Senja kommune.

Senja 2020 inviterer til folkemøte/stiftelsesmøte for de åtte lokalutvalgsområdene. I stiftelsesmøtene vil det innledningsvis bli gitt generell informasjon om nærdemokratiordningen og rammevedtektene, før en går til valg av styre- og vararepresentanter, leder og nestleder.

Folkemøtene/stiftelsesmøtene gjennomføres slik fra kl. 18.00 – 20.00;

Lokalutvalg 1 – Rossfjord Grendehus 17. september

Lokalutvalg 6 – Medby ungdomshus. 19.september

Lokalutvalg 7 – Stonglandet Skole, Naturfagrommet 24.september

Lokalutvalg 3 – Gibostad, Gammelbutikken 26.september

Lokalutvalg 5 – Skaland, Breidablikk 01.oktober

Lokalutvalg 4 – Senjahopen, Ungdomshuset Havørn 03.oktober

Lokalutvalg 2 – Finnsnes, Kunnskapsparken 07.oktober

Lokalutvalg 8 – Vesterfjell Aktivitetshus 15.oktober

Lokalutvalgene skal:

  • enkeltvis og samlet jobbe for samfunnsutvikling i Senja kommune
  • fremme tettere dialog mellom innbyggere og den politiske og administrative ledelsen i Senja kommune
  • baseres på medvirkning, informasjonsutveksling, høring og dialog
  • ta vare på interessene til innbyggere som er viktige for lokalmiljøet
  • være bindeledd mellom den kommunale forvaltningen og innbyggerne

I dette møtet går vi gjennom målsetninger for lokalutvalgene og stifter det enkelte lokalutvalget. Lag, foreninger, grendeutvalg og enkeltpersoner oppfordres til å finne fram og foreslå kandidater til lokalutvalget.

Vil du stille som kandidat, send e-post til jorn.aarsland@torsken.kommune.no eller dag.rydmark@tranoy.kommune.no.

Velkommen!

 Les også: vedtatte rammevedtekter lokalutvalg 

Forslag til organisering av nærdemokrati i Senja kommune