Møtedatoer for politiske møter 2019

Selv om Senja kommune ikke er en realitet før 1.1.2020 skal det avholdes både konstituerende møte for det nye kommunestyret, et formannskapsmøte og et kommunestyremøte før årsskiftet.

Prosjektleder har i samråd med leder av Fellesnemnda blitt enig om følgende møtedatoer i 2019 for Senja kommune sitt formannskap og kommunestyre:

  • Konstituerende møte 30.oktober kl.10.00 – Kommunestyresalen, rådhuset Finnsnes
  • Formannskapet Senja kommune 20.november –  kl.10.00 – Formannskapssalen, rådhuset Finnsnes
  • Kommunestyret Senja kommune 11. desember –  kl.10.00 – Kommunestyresalen, rådhuset Finnsnes

Møteplan for politiske møter i 2020 legges frem for kommunestyret i desember.