Konstituerende møte for Senja kommunestyre

Det nye kommunestyret skal  innkalles til konstituerende møte innen utgangen av oktober måned. På grunn av kommunesammenslåing er det leder av fellesnemnda som innkaller til det konstituerende møtet.  Innkalling blir sendt ut med minst 14 dagers varsel. Konstituerende kommunestyremøte ledes av leder for fellesnemnda fram til ordfører er valgt. Deretter overtar valgt ordfører ledelsen av møtet.

Her kan du lese innkalling og sakspapirene til det konstituerende møtet 30. oktober. Møtet finner sted på Finnsnes rådhus i kommunestyresalen fra kl.10.00

Sakspapirer til Senja kommunestyre