Idékonkurranse kommunevåpen

Når vi nå skal etablere Senja kommune, ønsker vi å utarbeide nytt kommunevåpen. Da er det viktig å finne et motiv som er lett gjenkjennelig og representerer den nye kommunen på en god måte. Vi trenger derfor gode ideer og innspill på hvordan det nye kommunevåpenet skal se ut.

Hovedregler for kommunevåpen

 1. Våpenet skal ha to farger: Sølv eller gull, pluss rødt, blått, grønt eller svart.
 2. Våpenet skal inneholde bare ett motiv, men samme motiv kan gjentas flere ganger.
 3. Motivet må kunne beskrives entydig med heraldiske faguttrykk.
 4. Motivet skal fremstilles i ren flatetegning, uten bruk av perspektiver og skyggelegging.
 5. Karakteristiske trekk ved motivet skal fremheves.
 6. Motiver skal være så enkelt at det er lett kjennelig også i liten størrelse eller på lang avstand.
 7. Motivet skal fylle skjoldflaten godt.
 8. Våpenet må ikke krenke rettighetene til andre våpeneiere som man behøver å ta hensyn til.

Konkurranse

Vi ønsker at det nye symbolet for Senja kommune blir typisk for liv og virksomhet i det området som nå blir en ny kommune, eller at det minner om tradisjoner  herfra knyttet til natur eller kultur. Vi ønsker derfor at så mange som mulig skal føle sterk tilhørighet ikke bare til symbolet, men også til hele Senja kommune.

Derfor setter vi i gang en konkurranse i de nåværende Senjakommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy og utfordrer alle som har ideer om hvordan vårt nye kommunevåpen kan være, å sende et forslag. Alle kan delta i konkurransen.

Dette gjør du:

 • Tegn et våpenskjold så stort som mulig innenfor et A4 ark
 • Fyll ut våpenskjoldet med et motiv som du mener symboliserer Senja kommune (motivet kan f.eks være hentet fra historie, kultur eller natur). Forslaget trenger ikke være fint utformet eller heraldisk korrekt opptegnet. Det er ideen som er vesentlig og som vil bli vurdert.
 • Foreslå farge på bunn og motiv.
 • Skriv en kort tekst som begrunner valgt motiv og forteller hva motivet symboliserer.
 • Send inn ditt forslag påført navn, adresse og tlf. nummer. Ditt forslag vil bli unntatt offentlighet inntil vinner(e) av konkurransen blir offentliggjort.

Etter at fristen er ute, vil en jury bestående av en politisk sammensatt prosjektgruppe i samarbeid med grafisk konsulent gjennomgå forslagene, og plukke ut vinner(e). Det er satt av kr 5.000,- i premier, som fordeles på vinnerne. Vinnerutkastene (maks 5) vil bli grafisk utformet og lagt fram for Fellesnemnda (består av formannskapene i de fire kommunene)  som velger kommunevåpen.

Send ditt forslag på kommunevåpen til Senja kommune.

Send ditt forslag til postmottak@tranoy.kommune.no og merk forsendelsen Kommunevåpen. Eller send en eller flere tegninger med forklarende tekst  i en konvolutt merket «Kommunevåpen» til:

Tranøy kommune
Vangsvikveien 298
9304 Vangsvik

Alle forslag må være Tranøy kommunen i hende senest 16.10-2017. Offentliggjøring av nytt kommunevåpen og vinner(e) av konkurransen vil skje i egen seremoni.

For nærmere informasjon, kontakt Åsta Sortland,  mob 994 90 813

Hilsen

Fellesnemnda v/Åsta Sortland