Dette er lokalutvalgene i Senja kommune

Fra 01.01.20 starter arbeidet til de nye lokalutvalgene i Senja kommune.

Her er oversikt over de som på stiftelsesmøtene er foreslått valgt inn i de åtte lokalutvalgene. 

I rammevedtektene står det i §4 at “Kommunestyret oppretter lokalutvalgene i tråd med kommuneloven § 12. Kommunestyret velger medlemmer og varamedlemmer, og blant disse leder og nestleder. Dette etter forslag fra hvert lokalutvalg som har foreslått styrets medlemmer på et første konstituerende møte hvor alle innbyggere er invitert til møtet. Medlemmene i styret velges for en periode på 2 år. ” 

Dermed vil foreslåtte representanter i de ulike lokalutvalgene bli lagt frem for Senja kommunestyre den 11. desember. Representantene som er foreslått inn i område 2 er ikke med i oversikten, men disse vil bli lagt til senere. 

Her er oversikten: Lokalutvalgsrepresentanter Senja kommune 2020-2022

Senja kommune er delt inn i følgende åtte lokalutvalg: 

Område 1. Lenvikhalvøya.

Område 2. Finnsnes

Område 3. Gibostad, Lysnes, Grasmyrskogen, Skognes og Vangshamn.

Område 4. Husøy, Fjordgård, Senjahopen, Botnhamn og Mefjordvær.

Område 5. Gryllefjord, Torsken, Skaland og Ersfjord.

Område 6. Grunnfarnes, Kaldfarnes, Medby, Flakstadvåg og Sifjord.

Område 7. Stonglandseidet, Rødsand, Skrolsvik og Tranøybotn.

Område 8. Vangsvik, Vågan, Silsand, Grasmyr, Vesterfjell, Grønli, Høgli og Russevåg.