En stor takk til dere alle!

Det er bare 50 dager igjen til 1.1.2020. Prosjektorganisasjonen er i gang med å avslutte prosjektperioden og senja2020 skal fases over til Senja kommune og ordinær drift.

Den 16. oktober hadde Fellesnemnda sitt siste møte i Senja2020. Det politiske ansvaret for etablering av Senja kommune har vært lagt til Fellesnemnda. Fellesnemnda har organisert og ledet Senja2020 gjennom gode prosesser, klare mål og sørget for god framdrift.

Fellesnemnda har sammen med prosjektledelsen hatt ansvar for å involvere å informere de øvrige folkevalgte, spesielt kommunestyrene og innbyggerne, samt ivareta de ansatte.

I tillegg til Fellesnemnda har Senja2020 i prosjektperioden også bestått av tre hovedgrupper av delprosjekter samt en del faggrupper under de ulike delprosjektene. Delprosjektene og arbeidsgruppenes hovedoppgaver har vært å utrede og produsere forslag på saker som Fellesnenmda har tatt stilling til. Dette har krevd stor innsats fra medlemmene i de ulike prosjektene og faggruppene.

Vi er nå inne i siste fase av byggingen av Senja kommune. I skrivende stund er det bare 50 dager igjen til 1.1.2020. De fleste delprosjekt har avsluttet sine oppgaver og møteaktivitet. Det er kun tre delprosjekt igjen som har sine siste møter nå i november og desember og det er delprosjekt 7.1, 8.1 og 9.3. I tillegg er det hele 7 faggrupper som var knyttet til delprosjekt 9.5 som jobber med og forbereder prosesser knyttet til økonomi, regnskap og VISMA. 

Prosjektledelsen Senja2020 ønsker å takke hver og en av dere for deres innsats og bidrag i prosessen med å bygge Senja kommune. Det har vært et utrulig viktig og godt samarbeid som har dannet fundamentet for at vi skulle kunne ha fremdrift for å komme i mål med de ulike oppgavene. Vi vet det har vært krevende, spesielt for de ansatte og tillitsvalgte som har vært delaktig i delprosjekter og faggrupper i tillegg til å stå i jobben de har i dag i sine respektive kommuner.

Tusen takk til dere alle! 

Hogne Eidissen, Prosjektleder Senja2020