Kunngjøring om foreslått årsbudsjett og økonomiplan 2020-2023

Formannskapets innstilling til årsbudsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 er i henhold til Kommuneloven lagt ut til offentlig ettersyn på rådhusene i Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy.

Eventuelle uttalelser til budsjettforslaget/økonomiplanen/betalingssatser og gebyrregulativ må gis skriftlig til Senja kommune v/ rådmannen innen 06.12.2019 kl. 10.00. Kunngjøringen skjer i henhold til forvaltningslovens § 37.

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 skal behandles i Senja kommunestyre den 11.12.2019.

Les dokumentene her:

Finnsnes, 26.11.2019

Tom-Rune Eliseussen
Ordfører

Hogne Eidissen
Rådmann