Innkalling og sakspapirer til møte i kontrollutvalget i Senja kommune.

Mandag 16.desember skal kontrollutvalget i Senja kommune ha sitt første møte. 

Kontrollutvalget består av følgende medlemmer:

• Lisa Grande, Sp.

• Hans Takøy, Senjalista

• Tommy Sarnes, Ap

• Åge Konradsen, Høyre

• Helga A. Alver, Ap

• Hege Bakken Karlsen, Frp

• Odd Arne Andreassen, Ap

Leder: Tommy Sarnes og nestleder Åge Konradsen