Endrer telefoni-leverandør

Senja kommune har inngått ny avtale på leveranse av telefonisystemer. Atea vil bli fremtidig partner, og stordriftsfordeler gjør at avtalens verdi endte langt under det estimerte.

I forrige uke ble avtalen mellom Senja kommune og Atea formelt signert. Prosjektrådmann Hogne Eidissen og leder for Atea Mobil Lasse Grøndal satte navnetrekkene sine på kontrakten, som gjør at Senja kommune blir Atea sin tredje største kunde på telefoni.

I arbeidet med å etablere ny kommune er det jobbet med å få på plass avtale på telefonabonnement og sentralbordløsning. Senja kommune har gjennomført anbudskonkurranse i forbindelse med kjøp av disse tjenestene. Avtalen som nå er inngått gir velfungerende, kostnadseffektive og fremtidsrettede løsninger for telefoni og tilhørende tjenester.

Stipulert samlet kontraktsverdi var estimert til ca. 8 millioner kroner fordelt på 4 år, basert på historisk  og forventet forbruk i de fire Senjakommunene. Atea AS leverte ett tilbud som tilfredsstilte kriteriene som var satt på kvalitet og funksjonalitet og hadde desidert laveste pris. Den nye avtalen har en ramme på ca. 5,7 millioner.

Det er spesielt viktig for Senja kommune at det er god dekning og kapasitet for de virksomhetene som er med på denne avtalen. Avtalen med Atea AS innebærer at ansatte i Senja kommune får benytte Telenors nett, med herunder lik dekning, hastighet og kapasitet. Leverandør viser til at Telenor har det raskeste 4G-nettet i verden og bygger stadig ut mobilnettet for å gi best mulig dekning der kundene befinner seg. Det er også pågående prosjekter for å ytterligere forbedre kapasitets og dekningsutbygning i nye Senja Kommune.

Atea AS er allerede leverandør av velferdsteknologiske løsninger for institusjon og hjemmetjenesten i Senjakommunene. Med samme leverandør på nett, tjenester og teknologi, ligger det til rette for ytterligere positive synergier og gevinster i Senja kommunes fremtidige drift.

Prosjektrådmann Hogne Eidissen og leder for Atea Mobil Lasse Grøndal var begge godt fornøyd med å få formalisert avtalen mellom Senja kommune og Atea Mobil