Nytt kommunevåpen – finalistene er kåret

Medlemmene av delprosjektgruppe 7.2 besluttet i møte 10. november hvilke forslag til som blir finalister i “kampen” om å bli kommunevåpen for Senja kommune.

Forslagene skal nå gjennom en prosess der grafisk designer skal videreutvikle/bearbeide de slik at de tilfredsstiller kravene som stilles for å få kommunevåpenet godkjent av regjeringen.

Hvilke forslag som er valgt ut, vil ikke bli offentliggjort før i 2018. Da vil alle få mulighet til å gi sin stemme til det forslaget de liker best. Dette vil skje i form av en SMS-avstemming i samarbeid med lokalavisa Folkebladet. Resultatene vil legges frem for fellesnemnda på møtet i februar 2018. Her vil personene bak forslagene bli offentliggjort, og premiert. Fellesnemnda vedtar endelig forslag til kommunevåpen, som igjen blir fremlagt til behandling i kommunestyrene i de fire Senja-kommunene.

Totalt kom det inn over 140 forslag til konkurransen, og på linken under kan du se alle innkomne bidrag. Men hvem som står bak, eller hvilke forslag som er gått videre i konkurransen, fremgår ikke.

Se alle forslagene til kommunevåpen

Les mer om idékonkurransen for kommunevåpen:

Les mer om konkurransen

Vil la barna slippe til