Fellesnemnda – møte 4. desember 2017

Fellesnemnda i fremtidige Senja kommune hadde 4. desember møte i Gryllefjord. Fellesnemnda, som har 22 medlemmer, er det øverste organ i prosjektet. Medlemmene i fellesnemnda er politikere som sitter i de respektive formannskapene i de fire kommunene, som fra 2020 vil danne Senja kommune.

På linkene under finnes sakspapirer og protokoll fra møtet

Sakspapirer Fellesnemnda 2017 12 04 del 1

Sakspapirer Fellesnemnda 2017 12 04 del 2

Sakspapirer Fellesnemnda 2017 12 04 del 3

Sakspapirer Fellesnemnda 2017 12 04 tilleggsliste

 

Protokoll møte i Fellesnemnda 2017 12 04

 

Dokumentene er også tilgjengelig på Tranøy kommunes møtekalender.