Omstillingsavtale

Faggruppe Omstilling, har sammen med tillitsvalgte, verneombud og ledergruppene, jobbet frem et forslag til omstillingsavtale ved overgang til Senja kommune.

Dokumentet har vært på høring, og ble vedtatt i fellesnemndas møte 4. desember. Avtalen skal medvirke til at den enkelte ansatte har trygghet i arbeidsforholdet, og avklare hvilke lokale avtaler, reglementer, prosedyrer og ansiennitetsprinsipp som skal gjelde i den nye kommunen.

Les Omstillingsdokumentet