Forskrift om sammenslåing fastsatt

Forskriften om sammenslåingen av Berg, Lenvik, Tranøy og Torsken til Senja kommune ble fastsatt like før nyttår.

19. desember ble forskriften om Senja kommune fastsatt i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I tillegg til å fastsette navnet på den sammenslåtte kommunen, samt tidspunktet for når sammenslåinga trer i kraft, fastsetter forskriften antallet medlemmer i kommunestyret, overgangsregler for lokale forskrifter, kommunale planer og regler om forliksråd og eiendomsskatt.

Les forskriften her