Hva blir det nye kommunevåpenet? Se forslagene

For første gang presenteres de fem utvalgte og bearbeidede forslagene til kommunevåpen for nye Senja kommune for offentligheten.

Forslagene vil bli presentert enkeltvis i Folkebladet, fra mandag 19. februar til fredag 23. februar. SMS-avstemmingen vil gjennomføres i perioden 26. februar til 11. mars. Det foretrukne bidraget skal så vedtas i fellesnemnda og i de enkelte kommunestyrer.

De fem forslagene er basert på innkomne ideer fra en åpen idékonkurranse som ble gjennomført i fjor høst. I konkurransen kom det inn 147 forslag, og 5 av disse er altså bearbeidet i samarbeid med grafisk designer Christel Nyheim fra ID design, og med innspill fra Riksarkivet som er landets fremste autoritet på kommunevåpen.

I arbeidet med å velge ut ideer og bearbeide disse, videre har medlemmene av delprosjekt 7.2 lagt vekt på å presentere et utvalg forslag som alle representerer den nye kommunen på en god måte.  Disse fem forslagene har alle symboler som er relevante og karakteristiske for liv og virksomhet i det området som nå skal bli en ny kommune. Tanken er at forslagene skal minne om tradisjoner herfra knyttet til natur eller kultur, eller være typiske for området.

Nedenfor presenteres de fem forslagene, og under hvert forslag står en kort beskrivelse av det visuelle, symbolikken og tanker om hva motivet skal representere og fremheve.

Alle fem samlet

Ørn mot fjell

Motivet viser en svevende ørn mot fjell, i sølv mot blå bakgrunn. Havørna er typisk for hele området, og fjellrekken i bakgrunnen vil nok også være et tydelig symbol for vår nye kommune for mange.”

Ørn med fisk

Motivet viser en ørn med fisk i klørne, i sølv mot blå bakgrunn. Havørna er typisk for hele området. I dette forslaget har havørna akkurat fanget en fisk i klørne, og vi er tett på.”

Fjell og hav

Motivet viser en sort fjellhorisont med hav/bølger under, mot gull bakgrunn. Dette forslaget er ment å illustrere midnattssola mot fjell og hav, et igjenkjennbart symbol for området vårt. Fjellhorisonten i bakgrunnen vil også her være igjenkjennbar for mange.

To fisker

Dette symbolet er hentet fra forslagene som kom inn fra barneskolene i området. Fiskeri og sjømat har vært og er en viktig næringsvei for vårt området, og vi har mange tradisjoner og historie knyttet til havet og fisket. Motivet viser to fisker i sølv, som danner en S-form mot blå bakgrunn.

Nordlys

Nordlyset er et mektig skue, og det er ingen andre kommuner som har valgt dette symbolet i sitt kommunevåpen. Nordlyset kommer i mange farger og former, og det krevende å illustrere. Gruppa synes at designer lykkes godt i dette forslaget som viser grønt nordlys mot fjell i sølv, på mørk blå bakgrunn.