Referat fra møte i delprosjekt 8.1 – 07.02.18

Referat fra møte i delprosjekt 8.1 07.02.18

Kommentar til referatet:

I forhold til punkt 4, visjon bemerkes at temaet ble tatt opp 12.02-18, men det ble ikke tid til å utarbeide forslag som kunne sendes på høring til DP 8.1 pga skrivefrist og utsending av saker til fellesnemnda. Vi rakk imidlertid å få løftet problemstillingen til fellesnemnda uten å ha sett på konkrete forslag.

08.02 ble det gjennomført et felles møte med faggruppene 8.1.1, 8.1.2 og 8.1.3 der vi tok utgangspunkt i referatet og fikk konstituert gruppene og satt de i sving.