Kontakt

Har du forslag eller innspill til den nye kommunen?

Da vil vi veldig gjerne høre fra deg!

Ansatte i prosjektet

Hogne Eidissen

Prosjektleder / Rådmann i Senja kommune

Tlf. 907 82 522

Hogne Eidissen kom fra stillingen som rådmann i Målselv kommune. Han har også vært seks år som rådmann i Balsfjord og før det rådmann i Dyrøy kommune. 

Hogne Eidissen skal være prosjektleder for etableringen av Senja kommune og vil tiltre som rådmann i Senja kommune fra 1. januar 2020.

Elin Byberg

Prosjektmedarbeider 

Tlf. 977 85 414

Elin Byberg har de siste fem årene jobbet i Målselv kommune, først som næringskonsulent, og de siste to årene som næringssjef. Før dette jobbet hun som prosjektleder for «Barnebyen» og «Torskelandsbyen», og som markedskonsulent både i Nordlys og Folkebladet. Med syv år som kommunestyrerepresentant i Lenvik, har Byberg også god kunnskap om politiske prosesser. Av utdanning har Elin Byberg blant annet en bachelor i markedsføring fra BI Norges handelshøyskole. Byberg er opprinnelig fra Finnsnes.

Ann Heidi Smith-Meyer

Prosjektmedarbeider

Tlf. 913 61 191

Ann-Heidi Smith-Meyer er utdannet barnevernspedagog, har en master i ledelse, og mange års erfaring fra lederstillinger i privat sektor. Hun har de siste årene vært avdelingsleder for Aleris Ungplan og BOI, avd. Nymogården, med både faglig og administrativt ansvar for omkring 25 ansatte. Hun har tidligere jobbet som bl.a. sosial- og etter hvert, barnevernskurator i flere kommuner, og som førstekonsulent ved Kriminalomsorgen. Ann-Heidi Smith-Meyer er opprinnelig fra Botnhamn.

Ragnvald Storvoll

Prosjektmedarbeider

Tlf. 905 31 848

Ragnvald Storvoll er daglig leder i Nordavind Utvikling KF. Han er udannet pedagog og har master i utdanningsledelse. Nå er Storvoll i sluttfasen av en doktorgrad i kunnskapsbaserte næringer der empirien bygger på utviklingsarbeid i regionen og Troms. Gjennom mange år har han ledet mange større program og prosjekter

Storvoll skal, sammen med teamet i Nordavind Utvikling KF, gjøre en jobb tilsvarende 50% stilling i Senja2020.