De tillitsvalgte har en viktig og sentral plass i sammenslåingsprosessen. De tillitsvalgte sitter i PSU, delprosjekter og ulike faggrupper. De er også sentral i innplassering av ansatte.

Her finner du oversikt over alle de tillitsvalgte som er representert i de ulike delprosjektene og faggruppene: Oversikt over tillitsvalgte Senja2020

 

Leder av Partssammensatt utvalg (PSU) skal ha møte- og talerett til Fellesnemnda. Vernetjenesten inkluderes i prosjektet ved at HVO har to faste plasser i PSU.

Partssammensatt utvalg består av

HTV Otto Jakobsen  1. vara Tine Thomassen 2. vara Elisabeth Skogheim

HTV Rigmor Hansen  1. vara Marianne Solbø  2. vara Line Aarberg

HTV Hanne Hove  1. vara Erik Jensen 2. vara  Geir Ihndahl

HTV Eva Pettersen  1. vara Krister Viken  2. vara Monica Schultz

HTV Christine Johansen  1. vara Linda Tjosås  2. vara Janne Pettersen

HVO Sverre A Pedersen

HVO Tore Berg Buan

Geir Inge Sivertsen (politiker)

Tonni Nylund  (politiker)

Grethe Sebulonsen (politiker)

Ole Roger Storaas  (politiker)

Jan Fredrik Jenssen (politiker)

Marit Stubberud Hansen (politiker)

Roar Åge Jakobsen (politiker)

Hildegunn Simonsen  (politiker)

Fred Ove Flakstad  (politiker)

Anne Britt Fallsen  (politiker)