Faggruppe Omstilling har jobbet frem et forslag til omstillingsavtale ved overgang til Senja kommune. Faggruppen har behandlet omstillingsavtalen med innspill fra HTV, HVO og ledergruppene.

Dokumentet har vært på høring hos disse partene i alle de fire kommunene, og ble vedtatt av Fellesnemnda 04.12.17. Omstillingsavtalen ble revidert i Fellesnemnda 23.05.2018.

Omstillingsavtalen skaper større trygghet og ro i en tid hvor vi vil at ansatte skal ha fokus på kommunen vi skal bygge sammen fremfor å bruke tid på å være bekymret for egen situasjon. De fleste ansatte vil i liten grad oppleve endringene som kommer ved etableringen av Senja kommune. Det er fordi de fleste av våre tjenester er der innbyggerne bor, som skoler, barnehager og forskjellige institusjoner. Intensjonsavtalen er tydelig på at det ikke skal gjøres noen strukturelle endringer i forbindelse med sammenslåingen.  

Innplassering

Det er også laget en prosedyre for innplassering. Formålet med prosedyrebeskrivelsen er å beskrive en metode for innplassering av de ansatte (ledere og medarbeidere) i Senja kommune på en god og hensiktsmessig måte. Prosedyren er skrevet av faggruppe omstilling og har vært på høring hos de tillitsvalgte.

Kommunesammenslåing innebærer en virksomhetsoverdragelse og arbeidsmiljøloven kap.16 kommer til anvendelse, og som medfører en omstilling og overtallighet for enkelte stillinger. Prosedyren handler om hvordan medarbeiderne skal ivaretas i de ulike fasene i omstillingsprosessen, og skal ivareta de krav som følger av arbeidsmiljøloven, Hovedtariffavtalen, Hovedavtalen og omstillingsavtalen.