Disse sidene er under utvikling, men her vil vi etterhvert kunne svare på spørsmål som:

Ansatte/
Tillitsvalgte

Hvilke konsekvenser har sammenslåingen for meg og min arbeidsplass?
Hvordan blir min nye arbeidshverdag?
Hvordan kan jeg påvirke?
Hvordan blir de ansattes rettigheter sikret?
Hvordan sikres de tillitsvalgte/ansatte medbestemmelse?

Folkevalgte

Hvilke saker skal opp til politisk behandling og hvilke vedtak gjøres?
Konsekvenser for folkevalgte organer

For innbyggere

Hva blir konsekvensene for meg som innbygger?
Hvordan blir tjenestene påvirket av sammenslåingen?
Hvordan skal lokaldemokratiet ivaretas?
Hvordan kan jeg påvirke den videre prosessen?
Hvor kan jeg henvende meg for å få svar på spørsmål?
Jeg vil gjerne bli bedre kjent med de tre andre kommunene – hva bør jeg gjøre?