Stortinget har vedtatt at Lenvik, Tranøy, Berg og Torsken skal slås sammen til en kommune, Senja kommune, fra 1.januar 2020. Kirkeloven sier at det skal være et kirkelig fellesråd i hver kommune. Dette betyr at 4 fellesråd skal slås sammen til ett med virkning fra samme tidspunkt.

I perioden fram til 1.januar 2020 er det satt ned ei kirkelig fellesnemnd som skal gjennomføre prosessen.

Fellesrådene i de fire kommunene gjorde vedtak om sammensetning av kirkelig fellesnemnd, mandat og framdriftsplan i nov. 2017.

Sammensetning av kirkelig fellesnemnd for Senja

Leder

Anita Sebulonsen

Berg kirkelige fellesråd
482 98 390        

Nestleder

Sigurd Skollevoll

Presterepresentant
415 77 617      

Medlem

Trude Killie Sollie

Lenvik kirkelige fellesråd

Medlem

Ernst Norbakken

Lenvik kirkelige fellesråd

Medlem

Marita Albertsen

Lenvik kirkelige fellesråd

 

John Arnar Hansen

Tranøy kirkelige fellesråd

 

Tone Edwards

Tranøy kirkelige fellesråd

 

Marit Reiertsen

Berg kirkelige fellesråd

 

Harriet Olaug Hansen

Torsken kirkelige fellesråd

 

Gro Leithe Andersen

Torsken kirkelige fellesråd

 

Per-Inge Søreng

Kommunal representant

Vara

Øyvind Ropstad

Torsken kirkelige fellesråd

 

Ivar Mortensen

Berg kirkelige fellesråd

 

Terje Olsen

Tranøy kirkelige fellesråd

 

Vebjørn Konradsen

Lenvik kirkelige fellesråd

 

Eli Jensen Andreassen

Senja kommunale fellesnemnd

Kirkevergene Eli Blomseth Helgesen (Lenvik), Stein Iden (Tranøy og Torsken) og Ann-Marit Skogstad (Berg) møter med talerett i fellesnemnda. De vil også pålegges arbeidsoppgaver til saksutredning og ledelse av arbeidsgrupper.

Prosjektledere for kirkelig fellesnemnd

Begge har kontor i Kunnskapsparken, 3. etg 1-1,5 dag pr uke

Profilbilde av Eli Blomseth Helgesen

Eli Blomseth Helgesen

Kirkeverge i Lenvik. (30%)

Tlf. 932 18 093

Håkon Ryvoll

Sekretær i Tranøy. (20%)

Tlf. 938 75 996

Arbeidsgrupper

Det settes ned 4 arbeidsgrupper som skal utrede og komme med forslag til vedtak til den kirkelige fellesnemnda:

Arbeidsgruppe 1

Arbeidsgiverpolitikk, administrativ organisering og tjenesteutvikling

Arbeidsgruppe 2

Økonomisk politikk og økonomireglement. Kontrakter og avtaler

Arbeidsgruppe 3

Menighetenes planer, kultur og organisering

Arbeidsgruppe 4 (adm)

Info og mediepolitikk. IKT og arkiv. Bygg og eiendom. Gravferd

Tillitsvalgtforum/ PSU :
Møtene er ikke tidsfestet, men første møte er planlagt i september
AU-møter ca 1,5-2 uker før møtet i fellesnemnda.

Referater fra tillitsvalgtforum/ PSU

Her kommer referater etter hvert