Arkiv

Fellesnemnda har møte 10. april

Den 10.april er det møte i Fellesnemnda. Det er mange saker til behandling, blant annet hvilken nærdemokrati modell Senja kommune skal ha. Fellesnemnda skal også sammen med Distriktssenteret jobbe videre …

Valglister

Totalt 9 partier har ved fristens utløp 1. april levert inn listeforslag til høstens kommunevalg til Senja kommune. Høstens kommune- og fylkestingsvalg er 8. og 9. september.  Etter valglovens § …

Ny hovedbankavtale

Kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy har inngått ny hovedbankavtale med Den Norske Bank (DNB) fra 1.4.2019. Denne hovedbankavtalen vil også gjelde for Senja kommune fra 1.1.2020. Konsulentfirmaet Finansinnkjøp AS …

Protokoll fra møte i valgstyret

Senja valgstyre hadde møte den 5. mars. Protokoll fra møtet kan du lese her: Møteprotokoll SenjaValgstyre 2019 03 05 Valgstyret består av: Roar Åge Jakobsen (leder), Grethe Sebulonsen (nestleder) Hildegunn …