Arkiv

Møte i AMU

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) hadde møte den 27.juni. Referat fra møte kan du lese her: AMU-møte AMU består av Bjørn Fredriksen Lena Hansson Alf Rørbakk Jorid Meyer Tore Berg-Buan Sverre Pedersen Hanne Hove …

Nytt møte i Fellesnemnda

19.september har Fellesnemnda i Senja kommune første møte etter sommeren. På sakslisten står blant annet saker som administrativt organisasjonskart for Senja kommune, status i prosjektet, økonomirapport og kommuneplanen samfunnsdel for …

Nærdemokrati i Senja kommune

Faggruppe 7.1.2 nærdemokrati har jobbet godt i vår med hvilken nærdemokratisk ordning vi skal ha i Senja kommune. Nærdemokratiske ordninger er et av flere tiltak for å styrke lokaldemokratiet når …