Prosjektet består av tre hovedgrupper av delprosjekter:

 1. Politiske delprosjekt (kapittel 7 i styringsdokumentet) som direkte styringslinje til fellesnemnda.
  Det kan opprettes arbeidsutvalg som utarbeider forslag til løsning på de oppgaver som
  legges til de politiske delprosjektene. Den administrative prosjektledelsen skal støtte
  opp om de politiske delprosjektene og bidra med kartlegging, utredning og
  saksforberedende arbeid. Leder av delprosjektet er den som formelt innstiller til
  fellesnemnda. Prosjektleder/rådmann har forslagsrett til de politiske
  delprosjektene.
 2. Delprosjekt med særskilt behov for koordinering (kapittel 8) er prosjekt som
  krever omfattende kartlegging, utredning og planarbeid, med stort behov for
  koordinering på tvers av kommunene og med behov for politisk medvirkning og
  styring. Prosjektleder/rådmann har forslagsrett til fellesnemnda.
 3. Administrative delprosjekt (kapittel 9) er direkte underlagt prosjektleder.
  Prosjektleder/rådmann innstiller overfor fellesnemnda.

OVERSIKT OVER DELPROSJEKTENE

Politisk organisering – 7.1

Leder: Fred Ove Flakstad, Torsken, tlf: 90131930

Fra prosjektet:  Hogne Eidissen, tlf: 90782522

Identitet, symboler og felles kultur – 7.2

Leder: Åsta Sortland, Tranøy, tlf: 99490813

Fra prosjektet: Elin Byberg, tlf: 97785414

Kommunevalg 2019 – 7.3

Leder: Gruppa har ikke konstituert seg.

Kontaktinfo:

Fra prosjektet: Hogne Eidissen, tlf: 90782522

Kommuneplanens samfunnsdel (overordnede planer) – 8.1

Leder: Geir Inge Sivertsen, Lenvik, tlf: 95148700

Fra  prosjektet: Alf Rørbakk, tlf: 95458124

Arbeidsgiverpolitikk – 8.2

Leder: Hans Peder Pedersen, Torsken, tlf: 90618018

Fra prosjektet: Ann Heidi Smith-Meyer, tlf: 91361191

Eierskap og interkommunalt samarbeid – 8.3

Leder: Guttorm Nergård, Berg, tlf: 99388188

Fra prosjektet: Elin Byberg, tlf: 97785414

Økonomisk politikk og økonomireglement – 8.4

Leder: Jan Harald Jansen, Berg, tlf: 90737426

Fra prosjektet: Hogne Eidissen, tlf: 90782522

Sektor og temaplaner – 9.1

Leder: Rune Hoholm, Lenvik, tlf: 91335546

Fra prosjektet: Ann Heidi Smith-Meyer, tlf: 91361191

Administrativ organisering og tjenesteutvikling – 9.2

Leder: Hogne Eidissen, tlf: 90782522

Fra prosjektet:  Hogne Eidissen, tlf: 90782522

Kommunikasjon – 9.3

Leder: Arve Svestad, Lenvik, tlf: 90744045

Fra prosjektet: Elin Byberg, tlf: 97785414

Digitalisering, IKT, arkiv og matrikkel – 9.4

Leder: Stian Eidissen, Lenvik, tlf: 99562207

Fra prosjektet: Ann Heidi Smith-Meyer, tlf: 91361191

Styring, økonomi og anskaffelser – 9.5

Leder: Geir Henning Iversen, Lenvik, tlf: 94822682

Fra prosjektet: Hogne Eidissen, tlf: 90782522

Eiendomsforvaltning – Delprosjekt 9.6

Leder: Geir Fredriksen, Lenvik, tlf: 90546469

Fra  prosjektet: Alf Rørbakk, tlf: 95458124